หน้าหลัก arrow ทำเนียบศิษย์เก่าED14
Thursday, 17 April 2014
 
 
ศิษย์เก่า ED14 KKU PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย Webmaster   
Monday, 21 April 2008

Page[1]

Page[2]

Page[3]

Page[4]

Page[5]

Page[6]

Page[7]

Page[8]

Page[9]

Page[10]


ชื่อ-สกุล

 นายสมจิต  สงสาร

วุฒิการศึกษา

 ศษ.บ.(การประถมศึกษา) ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ที่อยู่

 327/5 ต.ดูน อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

 ผู้บริหารโรงเรียน

สถานที่ทำงาน

 ร.ร.หนองเทา ต.เมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

โทรศัพท์/โทรสาร

 081-8779570

E-Mail :

 

Website

 


ชื่อ-สกุล

 นายสุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (หนอย)

วุฒิการศึกษา

 ศษ.บ.(การประถมศึกษา),วท.บ.(สัตวศาสตร์) ,ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา).ศษ.ม.(การประถมศึกษา) กำลังศึกษาต่อ ป.เอก Ph.D.

ที่อยู่

 25 ม.16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

 ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์

สถานที่ทำงาน

 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพท.บุรีรัมย์ เขต 4

โทรศัพท์/โทรสาร

 08-72458-534, 08-6246-1723, 044-681-652

E-Mail :

 

Website

http://www. tungwang.org


ชื่อ-สกุล

 นายนุสร  จำปาวัลย์ (ปุ้ม)

วุฒิการศึกษา

 ศษ.บ.(การประถมศึกษา) ค.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และต่อเนื่อง)

ที่อยู่

 60 ถ.พิชิตรังสรรค์  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นักวิชาการฝึกอบรม 8 ว.)

สถานที่ทำงาน

 สนง.ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจที่ 9 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์/โทรสาร

081-9671069, 045-313290,045-313290

E-Mail :

 

Website

www.moe.go.th/inspec9


ชื่อ-สกุล

  นางสุภาวดี  กุมภิโร (ตุ๊ก)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา) ค.ม.(การประถมศึกษา) จุฬาฯ

ที่อยู่

 113 หมู่ 10 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.หนองคาย 43150

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  ศึกษานิเทศก์ 8 (ชำนาญการพิเศษ)

สถานที่ทำงาน

  สพท.หนองคายเขต 3 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43150

โทรศัพท์/โทรสาร

  087-2355064

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  สุภมาส  ผาพรม (ปุ๊)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ที่อยู่

 175/2 ม.15 บ.ดงพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 4700

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  ครู คศ.2

สถานที่ทำงาน

  ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 2 อ.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลฯ 47230

โทรศัพท์/โทรสาร

  089-27941, 042-743596

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  ปัทมา  กัมพลานนท์ (หน่อง)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา)  ศษ.ม.(การประถมศึกษา) มข.

ที่อยู่

 43 ม.6 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30193

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  ครู คศ.2

สถานที่ทำงาน

  ร.ร.บานบิง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

โทรศัพท์/โทรสาร

  081-3602777, 0474-49036, 044-491241

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

 ชไมพร  คงเพ็ชร (จิ้ม)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ที่อยู่

 430 ซ.ทรงธรรม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  ครู คศ.2

สถานที่ทำงาน

  ร.ร.นิคมหนองตาล อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

โทรศัพท์/โทรสาร

  มือถือ 084-2243916, 089-545504 บ้าน 042-243916

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

 สุพิชา  คุรุวาศรี (สุรีย์  แก้วตาปี) ตุ่ม

วุฒิการศึกษา

 ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ที่อยู่

 155 หมู่ 10 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  แม่บ้าน

สถานที่ทำงาน

  ที่บ้าน

โทรศัพท์/โทรสาร

  081-0539271, บ้าน 043-251005

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  นายทวิช  ผาจันทร์ (มหา)

วุฒิการศึกษา

 ศษ.บ.(การประถมศึกษา) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ที่อยู่

 375 ม.3 บ้านโนนม่วง ซ.มิตรภาพสัมพันธ์ ต.ศิลา .เมือง จ.ขอนแก่น

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  คร. คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน

  ร.ร.บ้านซำจานเนินทอง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์/โทรสาร

  มือถือ 081-3929722  บ้าน 043-391784

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  ศุภรัตน์  ศิริวานนท์ (ตา)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ที่อยู่

 77/282 ม.รุ่งสว่าง ซ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
บางเขน กรุงเทพ ฯ 10220

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  อาชีพอิสระ

สถานที่ทำงาน

  บ้าน

โทรศัพท์/โทรสาร

  081-3139616 ทำงาน 02-5662727 บ้าน 02-5529518

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  สุดที  แสงปัดสา (แหลม)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา) น.บ.(นิติศาสตร์) เนติบัณฑิตไทย
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ที่อยู่

 47 ม.8 บ้านแห่เหนือ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  นิติกร 7

สถานที่ทำงาน

  สพท.มหาสารคามเขต 1 อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร

  087-2157243 บ้าน 043-7132207 สนง.043-713207

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  จีระวัฒน์  ญาณโสภณ (พี่จั๊ด)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ที่อยู่

 99/23 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  ผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา (สม.ศ.) อาชีพอิสระ

สถานที่ทำงาน

  บ้าน

โทรศัพท์/โทรสาร

  081-9092851 บ้าน 053-220663

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  ครองทรัพย์ (นัยนา)  จันทมุขตระกูล (แหม่ม)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ที่อยู่

 37/207 บ.ฐิติพร 1 ซ.รามคำแหง 104 สะพานสูง กรุงเทพฯ 10290

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  แม่บ้าน

สถานที่ทำงาน

  บ้าน

โทรศัพท์/โทรสาร

  089-9094347 บ้าน 02-7296614

E-Mail :

  

Website

 


ชื่อ-สกุล

  จิราภรณ์  กตัญญสูตร (นุ้ย)

วุฒิการศึกษา

 .ศษ.บ.การประถมศึกษา , ค.ม.(การประถมศึกษา) จุฬา

ที่อยู่

 190/2 หมู่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10209

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

  ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน

  ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10209

โทรศัพท์/โทรสาร

  081-6255925 บ้าน 02-4259152

E-Mail :

  

Website

 


 
Top!
Top!